Jakość i Zrównoważony Rozwój

Jakość i Zrównoważony Rozwój

Jakość i Zrównoważony Rozwój

JAKOŚĆ

W ramach naszego Systemu Zarządzania Jakością, certyfikowanego zgodnie z UNI EN ISO 9001: 2015 r. wszystkie surowce, półprodukty i produkty gotowe podlegają stałemu monitorowaniu. Stosujemy przyjazne dla środowiska podejście do doboru surowców i dbamy o to, aby wpływ naszych produktów na środowisko był jak najmniejszy. Posiadamy certyfikat UNI EN ISO 14001-01: Certyfikacja za rok 2015.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Nasza firma wyznaczyła sobie konkretne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i angażuje wszystkich swoich pracowników w działania zmierzające do ich osiągnięcia. Działania te dotyczą przestrzegania standardów bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników, przyjęcia wewnętrznego kodeksu etycznego, poszanowania środowiska naturalnego, kontroli zachowań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych naszych dostawców, a także kontroli pochodzenia wykorzystywanych przez nas surowców.

Download Documents
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA