Calitate și Sustenabilitate

Calitate și Sustenabilitate

Calitate și Sustenabilitate

CALITATE

Ca parte a sistemului nostru de management al calității, certificat conform UNI EN ISO 9001: 2015, toate materiile prime, semifabricatele și produsele finite sunt supuse unei monitorizări continue. Adoptăm o abordare ecologică în selectarea componentelor materiei prime și ne asigurăm că impactul produselor noastre asupra mediului este redus la minimul posibil.
Suntem certificații UNI EN ISO 14001: 2015.

SUSTENABILITATE

Compania noastră și-a stabilit obiective specifice în ceea ce privește sustenabilitatea, iar pentru atingerea acestor obiective implică tot personalul său. Acțiunile întreprinse se referă la respectarea standardelor de securitate și igienă ale personalului nostru, adoptarea unui cod etic intern, respectarea mediului înconjurator, controlul comportamentului social, cel de mediu și cel economic al furnizorilor noștri, precum și controlul originii materiilor prime pe care le utilizăm.

Download Documents
ACTIVITĂȚI SOCIALE