Wytłaczanie

Wytłaczanie

Wytłaczanie

Do wytłaczania opracowano szereg produktów bezpiecznych dla środowiska i zdrowia operatorów. Produkty te mogą korzystnie zastąpić produkty tradycyjne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

ALLUMINIUM ALLOYS

TARCZA DOCISKOWA DO STOPÓW ALUMINIUM: STAG 07, STAG 10, STAG 11, STAG 14M

Ekologiczny środek smarny, który może skutecznie zastąpić tradycyjne systemy, takie jak gaz acetylenowy i proszek ceramiczny. Doskonała przyczepność do podłoża. Doskonała siła antyadhezyjna. Brak powstawania szkodliwych oparów / wyziewów. Niepalny w temperaturach roboczych. Brak osadu / zakłócenia na prowadnicach ślizgowych.

NOŻYCA STAG RP/1, STAG 98/AL, STAG 99/AL

Produkt o doskonałych właściwościach smarnych i ochronnych, w warunkach wysokiego tarcia i temperatury.

NOŻYCA DO KĘSÓW: STAG 40/BC/2

Smar do nożyc do cięcia gorących i zimnych kęsów, z piłą tarczową lub taśmową.

CIĘCIE PROFILI: STAG 15/PC, STAG 16/PC, STAG 17/PC, STAG 20/PC

Smary do frezarek, brak pozostałości na profilu, minimalna aplikacja

PRODUKTY POMOCNICZE:  B-TECH PASTE 2102, SPRAYGRAPH G30, SPRAYLUBE BN, B-TECH DEMETAL 03/S, STAG 60/W

Do smarowania prasy i ochrony formy.

WRZECIONO

WRZECIONO RUR MIEDZIANYCH: STAG 121/8, STAG 50/CU

Produkt o doskonałej sile smarowania i przyczepności przy bardzo dużych naprężeniach mechanicznych i termicznych.

NOWE SMARY DO WYTŁACZANIA ALUMINIUM