Wytłaczanie

Wytłaczanie

Wytłaczanie

Do wytłaczania opracowano szereg produktów bezpiecznych dla środowiska i zdrowia operatorów. Produkty te mogą korzystnie zastąpić produkty tradycyjne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

ALUMINIUM ALLOYS

TARCZA DOCISKOWA DO STOPÓW ALUMINIUM: STAG 07, STAG 10, STAG 11, STAG 14M

Ekologiczny środek smarny, który może skutecznie zastąpić tradycyjne systemy, takie jak gaz acetylenowy i proszek ceramiczny. Doskonała przyczepność do podłoża. Doskonała siła antyadhezyjna. Brak powstawania szkodliwych oparów / wyziewów. Niepalny w temperaturach roboczych. Brak osadu / zakłócenia na prowadnicach ślizgowych.

NOŻYCA STAG RP/1, STAG RP/2, STAG 98/AL, STAG 99/AL

Produkt o doskonałych właściwościach smarnych i ochronnych, w warunkach wysokiego tarcia i temperatury.

NOŻYCA DO KĘSÓW: STAG 40/BC/2

Smar do nożyc do cięcia gorących i zimnych kęsów, z piłą tarczową lub taśmową.

CIĘCIE PROFILI: STAG 15/PC, STAG 16/PC, STAG 17/PC, STAG 20/PC

Smary do frezarek, brak pozostałości na profilu, minimalna aplikacja

PRODUKTY POMOCNICZE:  B-TECH PASTE 2102, SPRAYGRAPH G30, SPRAYLUBE BN, B-TECH DEMETAL 03/S, STAG 60/W

Do smarowania prasy i ochrony formy.

WRZECIONO

WRZECIONO RUR MIEDZIANYCH: STAG 121/8, STAG 50/CU

Produkt o doskonałej sile smarowania i przyczepności przy bardzo dużych naprężeniach mechanicznych i termicznych.

EQUIPMENT

AUTOMATIC SPRAY SYSTEM INOX

Complete spraying system for automatic application of release agent in Aluminium and other alloys Extrusion. It is made up of a pressurized container provided of electric valves, piping and special nozzle, especially studied to apply a homogeneous and continuous coating of release agent on the dummy block or on the billet. It has been especially developed for the application of “STAG” series lubricants and release agents, in running conditions. 

The system includes:

- A pressurized tank provided of funnel, solenoid valves, safe valve, taps, pressure gauge and regulator

- Kit of pipes

- Automatic spraying gun

- Set of spraying nozzles

NOWE SMARY DO WYTŁACZANIA ALUMINIUM