Usługi

Usługi

Usługi

W Motultech-Baraldi zawsze byliśmy przekonani, że prawidłowe stosowanie przemysłowych środków smarnych może być wartością dodaną w procesach naszych klientów.

Z tego powodu nie ograniczamy się do prostej dostawy produktów, ale naszą ofertę uzupełniamy szeregiem ustrukturyzowanych usług mających na celu ciągłą optymalizację.

Personel naszego Centrum Technologicznego jest również w stanie odpowiedzieć na konkretne zapytania klientów.

Analiza fizykochemiczna

Kontrola mikrobiologiczna

Konsultacje „na miejscu"