Release agents

Release agents

Release agents

CASTING LINE

Optymalizacja procesu może być osiągnięta dzięki prawidłowemu doborowi środka antyadhezyjnego. Linia „CASTING LINE” obejmuje szeroką gamę środków antyadhezyjnych opracowanych dla różnych potrzeb produkcyjnych, w tym produktów „bez wody”, „bez silikonu" i „bez wosku". Optymalizacja aplikacji produktu odbywa się zgodnie z zasadą „Idealnej Równowagi" pomiędzy stosowaną ilością a poziomem stężenia.

release agent pag 1release agent pag. 2